Om oss

AZVI är ett globalt bygg- och infrastrukturbolag, dedikerat främst till design och konstruktion av nya järnvägslinjer, uppgradering av befintliga järnvägar och underhåll av järnvägslinjer.

I Norden bygger Azvi Norge AS bland annat sedan två år ett komplext underjordiskt järnvägsprojekt i Bergen.

Från och med nu har vi i Sverige möjlighet att hyra ut tunga järnvägsmaskiner och specialiserad personal för underhåll och konstruktion på Svenska projekt under ledning av framstående svenska specialister inom alla viktiga discipliner.

Vi arbetar också med budprocesser för nybyggnation eller uppgradering av järnvägslinjer (AB – ABT).

Vision

Vårt företag kommer att förmedla globalt förvärvade färdigheter på marknaden och investerar alltid i innovation. Vår personal måste alltid visa hög kompetens gentemot våra kunder och leverera enligt avtal till deras bästa tillfredsställelse. Vi är fast beslutna att vara enastående i vår nisch.

Policys

MILJÖPOLICY

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men strävar efter att överträffa lagar och förordningar.
 • Vi åtar oss att ständigt förbättra vårt miljöarbete och minska företagets energiförbrukning och koldioxidutsläpp.
 • Vi utbildar personalen att engagera sig i att ta största möjliga hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi återvinner och sorterar avfall när detta är möjligt, samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i branschen.
 • Vi ställer också miljökrav tillsammans med våra partners och utvecklar miljövänliga lösningar.* Vi ställer också miljökrav tillsammans med våra partners och utvecklar miljövänliga lösningar.

KVALITETSPOLICY

Vårt kvalitetsstyrningssystem är anpassat sig till ISO-standard.

Vi fokuserar på:

 • Hög kompetens
 • Genomtänkta kompletta lösningar
 • Kvalitetsmedveten personlig och underleverantörer
 • Effektiva rutiner

Alla anställda, underleverantörer får nödvändig träning för att kunna ta ansvar för kvaliteten på varje enskild arbetsrutin.

Vi stimulerar fortlöpande utbildning och kompetensutveckling för alla anställda och samtidigt håller vi register över vårt företags produktionsprocesser.

ARBETSMILJÖPOLITIK

 • Vi håller alltid en väl fungerande arbetsmiljö för att vara en säker och attraktiv arbetsgivare.
 • Vi beaktar systematiskt arbetsmiljön i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen.
 • Vi arbetar hårt för att förhindra risker för olyckor och skador på våra arbetsplatser samt till och från våra arbetsplatser.
 • Dålig hälsa och skador får inte uppstå på grund av dåligt arbetsmiljöarbete eller brist på vård.
 • Alkohol och droger är förbjudna under arbetstid men också när som helst som kan påverka arbetet.
 • Läkemedel som kan påverka arbetsmiljön och säkerheten måste rapporteras till arbetsgivaren.
 • Befintliga och framväxande risker måste dokumenteras och analyseras fortlöpande för att förhindra olyckor. Alla åtgärder måste dokumenteras. Vår BAS-U uppmuntrar till samarbete med alla anställda och anställda för en trevlig och säker arbetsmiljö som en naturlig del av det dagliga arbetet.
 • Säkerhetsrepresentanter och anställda som tilldelas arbetsmiljöuppgifter måste utbildas så att arbetet utförs på ett professionellt sätt.

ANTIDISKRIMINERING

Vi försöker garantera att vi inte diskriminerar våra anställda eller anställda baserat på ras, färg, kön, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, egendom, födelse eller annan status som funktionshinder, ålder, äktenskap och familjestatus , sexuell läggning och könsidentitet, hälsostatus, bosättningsort, ekonomisk och social situation.

Kontakt

Lorenzo Medici

Försäljningschef och logistik
lorenzo.medici@azvi.se
+46 73 785 94 77

Christina Battison

Redovisningskonsult och Leverantörsfakturor
christina@gotrev.se
+46 70 518 52 84

Fredrik Broman

Projektledare / Uppdragsledare
Arbetsmiljöansvarig (HSE)
BEST Expert
+46 70 620 33 77
fredrik.broman@cemit.com

Dan-Olov Lindblom

Platschef
Signalexpert
BEST expert
+46 70 255 83 71
dol@cemit.com

Adress: Olof Palmes Gata 29 Plan 4 111 22 Stockholm
Besöksadress: Lila Gatan 4 B 16939 Solna

© Azvi Sverige AB